Crossing borders
Dincolo de frontiere
Fuori dai frontieri
romania_.gif

Crossing borders on PhotoPeachProiect educativ – Săptamana
Să ştii mai multe, să fii mai bun !
Sapere di piu, essere migliore!


Tulcea

scoala_nr.12.jpg

Scop :
Identificarea elementelor de cultură, tradiţii, ecologice şi economice specifice zonelor în care sunt situate şcolile partenere prin parteneriatul inter-activ şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare, investigare şi documentare ştiinţifică.
animated_figure.gif
Obiective :
1.Respectarea intereselor personale ale elevilor în realizarea documentării ştiinţifice – grupe stabilite în functie de criteriul inteligenţelor multiple;
2.Evidenţierea aspectelor reprezentative ale orasului Tulcea din punct de vedere geografic, cultural, ecologic şi economic;
3.Evidentierea aspectelor reprezentative ale localitatii Greci din punct de vedere geografic, cultural, ecologic şi economic;
4.Determinarea elementelor comune celor două zone din care provin scolile partenere;
7. Comunicarea experienţei educaţionale a fiecărei şcoli partenere:
8.Realizarea schimbului de informaţii prin intermediul comunicării on-line - pagina web;
9. Valorizarea informaţiilor în cadrul unor acţiuni desfăşurate în comun.


Parteneri :
Şcoala Gimnazială nr.12 Tulcea
Director adjunct -prof.dr.ing Stupineanu Valentina

clasa a V-a B- diriginte, prof. Costea Liliana
clasa a VI-a A - diriginte, Gherghişan Marioara

SAM Greci


Perioada – semestrul II - 1 - 5 aprilie - saptamana
Să ştii mai multe, să fii mai bun !

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN


„PRIETENIA, IZVOR DE ARMONIE’’
ANUL ŞCOLAR 2012-2013


ARGUMENT
,,Nimeni nu poate trăi fără prieteni,chiar dacă stăpâneşte toate bunurile lumii’’
Impulsionându-l pe elev să comunice, să întrebe, să cerceteze, să enunţe păreri, îi ajutăm să cunoască lumea din jurul lui în starea ei actuală, standardele spre care tind contemporanii.
In cadrul acestui proiect dorim să-i învăţăm pe elevi că pentru a menţine o prietenie este nevoie de sinceritate, de rabdare, de căldura şi de atenţie, de respect şi toleranţă, de disponibilitate.
SCOPUL
Identificarea elementelor de cultură, tradiţii, ecologice şi economice specifice zonelor în care sunt situate şcolile partenere prin parteneriatul inter-activ şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare, investigare şi documentare ştiinţifică.
Stabilirea de relatii de prietenie cu elevii din altă şcoală prin participarea directă la diferite activităţi cultural-educative

OBIECTIVE:
1.Respectarea intereselor personale ale elevilor în realizarea documentării ştiinţifice – grupe stabilite în functie de criteriul inteligenţelor multiple;

2.Evidenţierea aspectelor reprezentative ale orasului Tulcea din punct de vedere geografic, cultural, ecologic şi economic;

3.Evidentierea aspectelor reprezentative ale localitatii Greci din punct de vedere geografic, cultural, ecologic şi economic;realizarea unei drumeţii la poalele celui mai înalt vârf al podişului Dobrogei-Ţuţuiatul- cunoaşterea unor aspecte reprezentative ale minorităţii italiene din comuna Greci

4.Determinarea elementelor comune celor două zone din care provin şcolile partenere;

7. Comunicarea experienţei educaţionale a fiecărei şcoli partenere şi stabilrea unor relaţii de prietenie:

8.Realizarea schimbului de informaţii prin intermediul comunicării on-line - pagina web;

9. Valorizarea informaţiilor în cadrul unor acţiuni desfăşurate în comun.

REZULTATE SCONTATE

 • Stabilirea unor relaţii de prietenie şi cooperare între copii din diferite localităţi ale judeţului Tulcea
 • Conştientizarea de către elevi a faptului că indiferent de etnie, religie, localitatea în care locuiesc, trebuie să fie prieteni şi egali în drepturi.

GRUP TINTA
-Elevi şi cadre didactice implicate în programul activităţilor de parteneriat
Şcoala Gimnazială nr.12 –Tulcea
- colectivele claeselor VB, VIA, III B ( 75 elevi)
- Cadre didactice – Prof.Dr.Stupineanu Valentina/ prof. Costea Liliana/ prof. Gherghişan Marioara/ prof.înv.primar Damianov Victorita
PROGRAMUL DE ACTIVITATI
EXCURSIE - TULCEA-GRECI
 • ,,Să facem cunoştinţă!’’ -primirea elevilor vizitatori
 • ,,Comuna Greci- scurt istoric al comunei, cadrul natural cu prezentarea obiectivelor turistice
 • ,,Drumeţie la poalele Ţuţuiatului’’
 • ,, Vizită la Patiseria Angelo’’
 • ,,Sf.Paşte la Biserica Catolică Sf.Lucia’’
 • ,,Allegria’’-va invită la un moment artistic
RESURSE
 • Umane:elevi si cadre didactice
 • Temporale:2.04.2013-5.04.2013
 • Financiare:contributii parinti,fonduri ale scolilor,sponsorizari
 • Materiale: informationale-imagini,conexiune la internet,CD-uri, fotografii
MONITORIZAREA ACTIVITATII
 • Se realizează de către fiecare echipă de lucru, care va întocmi un jurnal cu activităţile desfăşurate.Vor fi realizare fotografii, filmulete
 • Realizarea unui site informaţional http://crossingbordersro.wikispaces.com – postarea impresiilor, fotografiilor pe site
EVALUAREA
 • Se realizeaza pe parcursul derularii proiectului, fiind formativa.Monitorizare prin informatiile si materialele postate pe site.
Evaluare finală – expozitii organizate in scolile partenere, popularizarea in presa locala.
MODALITATI DE EVALUARE
 • Realizarea unui portofoliu de fiecare echipa, participanta la proiect
 • Fotografii
 • Articole in revista scolii
 • Prezentare Power Point cu activitatile desfasurate
 • Postarea pe site-ul http://crossingbordersro.wikispaces.com.Prietenia, Izvor de Armonie Slideshow: Valentina’s trip to Tulcea was created with TripAdvisor TripWow!Proiect educaţional Săptămâna altfel

Finalizarea parteneriatului - an şcolar 2011-2012

Diapozitiv1.JPG Diapozitiv2.JPG
Diapozitiv3.JPG

Diapozitiv4.JPG

Diapozitiv5.JPG Diapozitiv6.JPG
Diapozitiv7.JPG
Diapozitiv8.JPG


Diapozitiv9.JPG
Diapozitiv10.JPG
Diapozitiv11.JPG
Diapozitiv12.JPG
Diapozitiv13.JPG
Diapozitiv14.JPG
Diapozitiv15.JPG
Diapozitiv16.JPG
Diapozitiv17.JPG
Diapozitiv18.JPG

Diapozitiv19.JPG


flower5.gif
George Enescu - Rapsodia Romana Nr 2